Hjem Produkter Kontakt 100% Garanti for brudd på knivblad

Klikk på det produktet du ønsker å vite mer om

Etablerer av firma Jennegga kom til Fillipinene og Mindanao for første gang i 2009. Han skulle dit for å besøke familien til ektefellen som kommer derfra.
I forbindelse med dette besøket erfarte han fort at folket der og familien til hans ektefelle slet med "å få endene til og møtes". De som har jobb kan ikke være sikker på at lønnen som i mange tilfeller er svært lav blir utbetalt. Selv om det er mye håpløshet å spore har de troen på Vår Herre og framtiden.

Det var trist å oppleve fattigdommen for en som kommer fra et samfunn med overflod av det meste.
 
På den første dagen av besøket hørtes hamring fra smeden i nabolaget. Turen gikk straks dit og der ble han værende i flere timer. Han ble imponert over hva smeden og hans menn klarte og skape med sine hender og enkle redskaper. Han tenkte i sitt stille sinn at dette måtte være mulig å "videreutvikle" på en eller annen måte. Det var da ideen om å lage eggredskaper i stål ble født. Det skulle også vise seg at to av mennene i familien til ektefellen hadde produsert de flotteste møbler og at de kunne sitt fag. Det var da ideen om at smeden kunne produsere selve knivbladet og at mennene i familien kunne stå for produksjonen av skaft. 
 
I tiden etterpå er det blitt produsert forskjellige prototyper av knivmodeller m.m. som har blitt testet og utprøvd. All produksjon foregår på Fillipinene. Jennegga har fått solide tilbakemeldinger på produktene. Jennegga har ikke satt noen frist for og komme med reklamasjon. 

I logoen til Jennegga er flekkekniven sentral og det er det gode grunner til. Flekkerkniven som Jennegga produserer har sitt design fra Bø i Vesterålen i Nordland hvor også etablerer av fa. Jennegga er født og har vokst opp. Jennegga er den viktige fiskeegga hvor den dyktige fiskeren Julius Gåsland var først til å sette torskegarn i 1936. Det var bare de tøffeste og flinkeste som klarte å drifte denne fiskeegga under skreifisket langt ute i havet. 
 
Om Jennegga lykkes, vil vi ha en "vinn-vinn situasjon".

Jennegga fokuserer på få produkter og kvalitet.

Forvent rask respons.

18-Års aldersgrense!

Vi har satt 18 års aldersgrense på alle våre produkter. 
Flækkarkniv / flekkekniv
Bolo
Golok
Golok
Huggjern / proppejern / huljern
Huggjern / proppejern / huljern
Warlock


Tradisjonelt Macheteblad